ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web blog ครูปู โรงเรียนบ้านลำพระ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

๑. คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
           ผม          =         พระเกศา                    ไหปลาร้า              =             พระรากขวัญ
           หน้าผาก    =         พระนลาฎ                    ท้อง                   =             พระอุทร
           ฟัน          =         พระทนต์                      เอว                   =        บั้นพระองค์, พระกฤษฎี
           นิ้วมือ       =        
           นิ้วชี้         =
           เงา          =        
           ลิ้น          =          พระชิวหา                    หลัง                   =             พระขนอง พระองคุลี                    บ่า                    =             พระอังสะ          พระดรรชนี                  ขนระหว่างคิ้ว        =             พระอุณาโลม พระฉายา                    จอนหู                 =             พระกรรเจียก
                                        ผิวหน้า = พระราศี                  จมูก = พระนาสิก
                                        คาง =
                                        หู =
                                        ปอด = พระปับผาสะ               ปาก = พระโอษฐ์ พระหนุ                         อก = พระอุระ, พระทรวง พระกรรณ                        รักแร้ = พระกัจฉะ
                                        อุจจาระ = พระบังคนหนัก       น้ำตา =
                                                        ต้นขา =
                                        ดวงหน้า = พระพักตร์            สะดือ = พระนาภี น้ำพระเนตร, พระอุรุ พระอัสสุชล
                                        แข้ง =
                                        ผิวหนัง =
                                        คิ้ว =
                                        หัวเข่า = พระชานุ                     ต้นแขน = พระพาหุ พระชงฆ์                         ข้อมือ = ข้อพระหัตถ์ พระฉวี                       ข้อเท้า = ข้อพระบาท พระขนง                           ปัสสาวะ = พระบังคนเบา
                                        นิ้วก้อย =
                                         เนื้อ =
                                        เถ้ากระดูก =
                                        ลิ้นไก่ = มูลพระชิวหา                ไรฟัน = ไรพระทนต์ พระกนิษฐา                 คอ = พระศอ พระมังสา                         ขน = พระโลมา พระอังคาร             น้ำลาย = พระเขฬะ
                                        ตะโพก = พระโสณี                     เหงื่อ = พระเสโท
           จุก          =          พระโมฬี                     นม                    =             พระถัน, พระเต้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น